Jeden z najbardziej rozpoznawanych dusiecieli, dorasta do ok. 3-4m. Występuje w Ameryce Środkowej i Południowej, dokładny zasięg występowania jest związany z danym podgatunkiem. W hodowli karmiony jest małymi i średnimi gryzoniami oraz kurczętami.Prowadzi nocny tryb życia, w dzień jedynie na obszarach nie narażonych na działanie słońca. Rzadko przejawia agresję, dożywa do 25-30 lat.

Boa constrictor Boa constrictor